Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумський фаховий медичний коледж" - заклад фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку близько 600 майбутніх медичних фахівців за спеціалізаціями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Стоматологія ортопедична» та забезпечує післядипломну освіту для спеціалістів закладів охорони здоров’я Сумської області. Сумський фаховий медичний коледж як базовий координує роботу чотирьох медичних закладів фахової передвищої освіти Сумської області

Css Template Preview

Останні новини

Архів сайту

Ми у соціальних мережахМатеріально-технічне забезпечення

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

 

     Для організації освітнього процесу в КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» створена достатня матеріально-технічна база, що забезпечує високий рівень підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам для навчання студентів.

     У комплекс матеріально-технічної бази коледжу входить один навчальний корпус – чотириповерховий, двоповерховий, побудований у1974 році, загальною площею 6070,8 м2, навчальною площею – 5359,4 м2, тап`ятиповерхова будівля гуртожитку площею 3404,3 м2, побудовані за типовим проєктом. На базі гуртожитку обладнані навчальні кабінети загальною площею 66 м2, актова зала – 93,9 м2, читальна зала – 56,2 м2.

     Увесь комплекс будівель медичного коледжу забезпечений централізованим водопостачанням, опаленням, якісною системою вентиляції, ефективним природним та штучним освітленням, відповідні комунікаційні системи підтримуються у належному стані. Санітарно-технічний стан будівель відповідає будівельним та санітарним нормам, протипожежний стан приміщень відповідає вимогам правил пожежної безпеки.

     Для проведення теоретичних і практичних занять у навчальному корпусі коледжу та на практичних базах використовуються 58 кабінетів та лабораторій, дві лекційні зали на 60 осіб загальною площею 180,6м2, 8 навчальних кімнат загальною площею 230м2 на різних базах лікувально-профілактичних закладів, що обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог.

 

 

      Усі кабінети та лабораторії паспортизовані та мають перелік типового обладнання. Забезпеченість навчально-методичними комплексами кабінетів та лабораторій становить 100%, що дозволяє всім викладачам, які проводять заняття, вільно користуватися відповідними джерелами інформації, роздатковим матеріалом. Для кожного студента на практичних заняттях обладнане робоче місце.

 

 

 

     У коледжі функціонує тренажерна зала, площею 67,2 м2, що дозволяє відпрацьовувати та вдосконалювати практичні навички студентами в позааудоторний час.

     У 2022 році на базі КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» створено відділення стимуляційного навчання, що є невід’ємною складовою забезпечення якісної підготовки медичних кадрів, тому що саме завдяки цьому студенти мають змогу набувати практичних навичок в умовах, максимально наближених до реальних.

 

 

     Втілення цього проєкту в життя стало одним із важливих кроків закладу щодо впровадження в освітній процес передових світових технологій з метою здобуття студентами практичного досвіду. Тематично-орієнтовані кабінети відділення стимуляційного навчання в повній мірі забезпечені обладнанням відповідно до вимог підготовки спеціалістів з різних дисциплін навчального плану. На його базі студенти мають змогу опанувати практичні навички з переліку освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціалізацій.

     Для здобуття практичного досвіду у центрі наявні симулятори, серед яких: роботи-симулятор дорослої людини, роботи-симулятор новонародженої дитини, манекени імітації пологів, гінекологічні симулятори, манекени для навчання навичкам евакуації, манекен для інтубації, манекени для серцево-легеневої реанімації, манекени для проведення ін’єкцій, манекени по догляду за немовлям тощо. Перев’язувальна, пологова зала, маніпуляційна, зала медицини катастроф, палати по догляду за пацієнтами.

 

 

  

     Санітарно-гігієнічний стан усіх кабінетів і лабораторій та їх протипожежний стан відповідають вимогам. У всіх кабінетах та лабораторіях регулярно ведуться журнали інструктажу з техніки безпеки, в які заносяться відомості про проведення відповідного інструктажу під час першого практичного заняття з даної дисципліни.

     Кабінети та лабораторії оснащені необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, реактивами та медикаментами.

 

 

     Номенклатура навчальних кабінетів та лабораторій відповідає переліку дисциплін, передбачених навчальним планом.

     Щорічно у коледжі відбувається атестація кабінетів та лабораторій, визначається рівень оснащення робочого місця студента, що дозволяє проводити поетапну заміну застарілого обладнання та інструментарію.

     Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій, культурно-масових заходів для студентів та викладачів використовуються: актова зала загальною площею 226,9 м² на 300 посадкових місць, оснащена музичним обладнанням; 2 лекційні зали на 60 місць кожна, оснащені мультимедійним проєктором та екраном, загальною площею 180,6 м²; читальна зала бібліотеки коледжу на 33 посадкових місця площею 49,2 м²; конференц-зала 48,6 м2.

     Для забезпечення освітнього процесу сучасними технічними засобами
навчання в коледжі наявні:

     – мультимедійні проєктори – 24 шт.

     – телевізори – 10 шт.

     – принтери – 36 шт.

     – ксерокси – 3 шт.

     – багатофункціональні апарати – 12 шт.

     – сканери – 3 шт.

     – відеокамери – 2 шт.

     – фотоапарати – 2 шт.

     Останні три роки продовжується робота з комп’ютеризації освітнього процесу. В освітньому процесі використовується 110 комп’ютерів та 4 ноутбуки, які створені на сучасній елементній базі.

 

( Переглядів сторінки : 975 )