Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумський фаховий медичний коледж" - заклад фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку близько 600 майбутніх медичних фахівців за спеціалізаціями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Стоматологія ортопедична» та забезпечує післядипломну освіту для спеціалістів закладів охорони здоров’я Сумської області. Сумський фаховий медичний коледж як базовий координує роботу чотирьох медичних закладів фахової передвищої освіти Сумської області

Css Template Preview

Останні новини

п»ї
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

 

 4 ЛЮТОГО 2023 РОКУ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

Дякуємо, що обираєте саме нас.
Чекаємо на Вас - наші майбутні студенти.

п»ї
ПЕДАГОГІЧНА РАДА!

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

 30 січня 2023 року

в КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж»

у змішаному форматі відбулось

засідання педагогічної ради № 4

п»ї
Презентація платформи "Мрія"!

Презентація платформи "Мрія"

     Департаментом кіберполіції Національної поліції України, спільно з парнерами розроблено електронну платформу "Мрія", що створена для об'єднання проєктів, реалізованих у синергії Кіберполіції України та волонтерів. Основною метою проєкту є протидія кремлівській пропаганді та фейковим або проросійським ресурсам у мережі Інтернет.

 

Електронні посилання на ресурси проєкту для їх розповсюдження:

https://mriya.social (офіційний сайт проєкту);

https://t.me/stoprussiachannel (основний телеграм-канал, де здійснюється комунікація з підписниками та надання завдань для блокування);

https://t.me/stopdrugsbot (телеграм-бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а також автоматизованої взаємодії з користувачами);

https://t.me/ukraine_avanger_bot (офіційний бот для збору інформайії про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншої оперативної інформації).

Архів сайту

Ми у соціальних мережахНормативна база


ПРОЕКТ
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про накопичувальну систему обліку годин  підвищення кваліфікації у відділенні післядипломної освіти
 
 Післядипломна освіта у сфері вищої освіти (далі – післядипломна освіта)  у Сумському медичному коледжі – комунальному закладі Сумської обласної ради (далі - Коледж) здійснюється у відповідності до Конституції України, ст. 47 Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я, наказу МОЗ України №742 від 23.11.07 «Про атестацію спеціалістів з медичною освітою», Наказу МОЗ України №198 від 7.09.93 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», Положення МОЗ України №198 від 7.09.93 «Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації», Наказу МОЗ України №195 від 25.12.92. «Про затвердження переліку вищих та середніх навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною діяльністю», Постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».
Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб фахівців у особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати фахові функції, впроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства
Накопичувальна система являється гнучкою формою додаткового навчання за рахунок розвитку самостійної творчої активності медичних працівників, скорочення їх одночасного перебування в стінах навчального закладу, без скорочень кількості годин,відповідної програми.
Накопичувальна програма дає право вибору медичним працівником способу підвищення професійної компетентності в рамках індивідуальної навчальної траєкторії.          
 
1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає основні засади організації та запровадження накопичувальної системи післядипломної освіти.
1.2. Під накопичувальною системою навчання розуміється індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини за допомогою накопичування протягом календарного року балів  за навчальну діяльність.
1.3. Загальна кількість балів, яку потрібно набрати медичному працівнику за накопичувальною системою, становить 144 бали і дорівнює кількості годин на циклі удосконалення 144 год.
 
1.4. У разі, якщо медичний працівник не набрав загальної кількості балів по накопичувальній системі за місяць до очного циклу і не відзвітував, то він зобов’язаний пройти очний цикл підвищення кваліфікації.

 


1.5. За накопичувальною системою можна проходити тільки цикли по удосконаленню. На цикли по спеціалізації накопичувальна система не розповсюджується.
1.6. Навчання за накопичувальною системою проходить без відриву від виконання професійних обовязків.
1.7. Термін проходження вибирає самостійно медичний працівник, але не рідше одного разу на п’ять років.
 
2.Форми та види навчальної роботи:
2.1. Виступи з доповідями на медичних сестринських конференціях.
2.2. Присутність на сестринських конференціях.
2.3. Учасник конкурсу професійної майстерності.
2.4. Випуск санітарного бюлетеня.
2.5. Публічна санітарно-освітня робота (радіо, телебачення) балів.
2.6. Надрукована стаття у періодичних виданнях  балів.
2.7.Санітарно-освітня робота (садочки, школи, училища, вищі навчальні заклади, підприємства тощо.).
2.8. Публічна демонстрація та навчання практичних медичних навичок.
2.9. Відвідування відкритих лекцій.
2.10. Створення відеофільму.
2.11. Підбір з інтернету відеосюжету.
2.12. Надрукована наукова робота.
2.13. Створення тестових завдань.
2.14. Викладацька діяльність.
2.15. Розробка клінічних протоколів .
2.16.Участь у міжнародних програмах .
2.17.Попередній цикл підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.
2.18. Рецензія атестаційного звіту .
2.19. Рецензія методичних рекомендацій .
2.20. Наставництво  (за кожного молодого спеціаліста)
2.21. Адміністрування сайта 
 
3. Вимоги до виконання робіт
3.1. Тематика всіх видів діяльності повинна співпадати з тематичним планам відповідного циклу.
3.2. Пророблена робота повинна мати документально підтверджений документ: доповідь, фотокартку, відеоролик, сертифікат,диплом, ксерокс надрукованої статті, відеофільм, тестові завдання.
3.3. Обов’язковою умовою є особисте відвідування відкритих занять по невідкладній допомозі, санітарно-протиепідемічному режиму та  закріплених темах по кожному з циклів. Участь у відкритих заняттям підтверджується відповідною довідкою (зразок довідки розміщений на сайті Сумського медичного коледжу у папці «Післядипломна освіта» - Додаток № 1).
 
4. Порядок організації та проходження накопичувальної системи.
 
4.1. На початку навчального року (січень місяць) медичний працівник пише на ім’я заступника головного лікаря з медсестринства ЛПЗ (головну медичну сестру, медичну сестру-координатора) заяву про підвищення кваліфікації по накопичувальній системі.

 

 

 

 


4.2. У разі надання медичному працівнику дозволу заступника головного лікаря з медсестринства ЛПЗ (головної медичної сестри, медичної сестри-координатора) на  підвищення кваліфікації по накопичувальній системі, ним подається заява на ім’я завідувача відділення післядипломної освіти Коледжу із зазначенням дати проведення циклу згідно затвердженого графіку (зразок заяви розміщений на сайті Сумського медичного коледжу у папці «Післядипломна освіта» - Додаток № 2).
4.3. Звіт про виконану роботу подається особисто медичним працівником завідуючому відділення післядипломної освіти Коледжу разом із підтверджуючими документами, визначеними п. 3 цього Положення, не пізніше ніж за місяць до початку очного циклу підвищення кваліфікації за графіком (зразок звіту розміщений на сайті Сумського медичного коледжу у папці «Післядипломна освіта» - Додаток № 3).
4.4. Термін дії сертифікатів, дипломів та інших підтверджуючих документів - 5 років.
4.5. Графік відкритих занять та місце їх проведення розміщений на сайті Сумського медичного коледжу у папці «Післядипломна освіта».
4.6. Слухач несе самостійно відповідальність за якість та своєчасність  виконаної роботи.
4.7. Відповідальність за правдивість звітної  документації  та представлених документів  покладається  на закріплених по ЛПЗ осіб.
4.8. Підвищення кваліфікації закінчується здачею підсумкового іспиту по головних розділах програми, незалежно від форми підвищення кваліфікації.
 
4.9. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається у разі виконання всіх вимог.

 

 


Для молодших медичних спеціалістів
Медичний працівник( підпис, прізвище)
Старша медична сестра підрозділу( підпис,прізвище)
Головна медична сестра ЛПЗ закладу (підпис, прізвище)
Голова сектору підвищення кваліфікації ради медичних сестер( підпис, прізвище)
Голова сектору(сектор)  санітарно просвітньої роботи(підпис ,прізвище)
        
 
                                                                                                                МП
Для старших медичних сестер
Головна медична сестра ЛПЗ закладу (підпис. прізвище)
Голова сектору підвищення кваліфікації ради медичних сестер( підпис, прізвище
Завідувач відділення(підпис, прізвище)
Голова сектору(сектор)  санітарно просвітньої роботи(підпис, прізвище)
                                                                                                                             МП
 
Для головних медичних сестер
Позаштатний спеціаліст з медсестринства управління охорони здоровя
 Сумської обласної державної адміністрації( підпис, прізвище)
Заступник головного лікаря з медичної частини( підпис, прізвище)
 
                                                                                                                             МП

 

( Переглядів сторінки : 9876 )